Language: ENGLISH
NEWS
Mu Fury Season 5 Ep 3 - KeepPoint - Exp x999999
MU FURY
Season 5
 
ALPHA TEST vào lúc 24/09/2016
 
OPEN vào lúc 13h ngày 25/09/2016
 

Thông tin server :


[*]Trang chủ : MUFURY.NET
[*]Diễn đàn : diendan.mufury.net
[*]EXP : x99999
[*]Level reset : 400
[*]Keep Point, Keep Invo
[*]Phiên bản : Season 5 Episode 3
[*]Fanpage : https://www.facebook.com/mufury.keeppoint
 
Sử dụng lệnh ngay tại game :
 
/addstr - cộng điểm stren
/addagi - cộng điểm agi
/addvit - cộng điểm máu
/addene - cộng điểm năng lượng
/addcom - cộng điểm mệnh lệnh
/reset - reset nhân vật
/post - đăng thông báo toàn thế giới

Các Event Hằng Ngày :


Event Drop Item :
Bắt Đầu : 10h00p và 20h00p


Event Happy Hour X2 Exp + X2 Drop :
Bắt đầu - Kết thúc : 0h00p - 2h00p và 13h00p - 15h00p


Event Crywolf :
Chủ nhật hàng tuần vào lúc 19h00p


Event BloodCastle :
1h30p - 3h30p - 5h30p - 7h30p - 9h30p - 11h30p - 13h30p - 15h45p - 17h30p - 19h30p - 21h30p - 22h30p - 23h30p


Event ChaosCastle:
1h00p - 10h00p - 12h00p - 13h00p - 15h00p - 16h00p - 18h00p - 19h00p - 21h00p - 22h00p - 24h00p

 
 
· Hệ thống Reconnect giúp game thủ tự kết nối sau khi disconnect.
 
· Hệ Thống Anti Hoàn Hảo


FIX BUG AGI CHO CÁC CLASS KHÔNG CÒN PHẢI LO NGẠI VỀ BUG AGI


HỆ THỐNG RAGESYSTEM HỖ TRỢ NHÂN VẬT :

HỆ THỐNG SHOP TRỰC TIẾP TRONG GAME ( WCOIN ) :
September 23, 2016, 12:05 am